Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

खाद्यपदार्थ

खाद्यपदार्थ हे ताकद, ज्ञान, पोषण याचं प्रतीक असतं आणि आपली बुद्धी, भावना आणि अध्यात्माशी याचा थेट संबंध असतो. हे एखाद्या वाक्प्रचाराचे प्रतीकही असू शकते जसं की, "विचारांसाठी आहार" जे असं दर्शवते की आपल्याला नवनवीन माहिती, विचार यांची भूक किंवा आस्था असते.