संत कर्ममेळांचे अभंग (Marathi)


सुनीता
संत कर्ममेळा हे संत चोखामेला यांच्या कुटुंबीयांपैकी एक होत. READ ON NEW WEBSITE