ओवी गीते : माहेरचे आप्तेष्ट (Marathi)


स्तोत्रे
लग्नानंतर मुलींना माहेरची ओढ विलक्षण असते,त्यातूनच सहजस्फूर्तिने ओव्या प्रकट होतात. READ ON NEW WEBSITE