Android app on Google Play

 

माझ्या मातीचे गायन, तुझ्या आकाश श्रुतींनी

 

माझ्या मातीचे गायन, तुझ्या आकाश श्रृतींनी
जरा कानोसा देऊन, कधी ऐकशील का रे ?

माझी धुळीतील चित्रे, तुझ्या प्रकाश नेत्रांनी
जरा पापणी खोलून, कधी पाहशील का रे ?

माझ्या जहाजाचे पंख, मध्यरात्रीत माखले
तुझ्या किनार्‍यास दिवा, कधी लावशील का रे ?

माझा रांगडा अंधार, मेघा मेघांत साचला
तुझ्या उषेच्या ओठांनी, कधी टिपशील का रे ?