Get it on Google Play
Download on the App Store

गंगा नदीतील भूत

जोपर्यंत कोणाला आठवत होते तोपर्यंत गंगा नदीत राहणाऱ्या एका भूताच्या कहाण्या होत्या. लांब, काळे केस आणि फिकट, भुरळ घालणारा चेहरा असलेली ही भूत स्त्री असल्याचे सांगितले जात होते. काहींनी ती अनेक वर्षांपूर्वी नदीत बुडालेल्या एका तरुणीची आत्मा असल्याचे म्हटले, तर काहींनी ती सूडबुद्धीने जाणारी देवी असल्याचा दावा केला आणि तिच्याजवळून जाणाऱ्यांकडून श्रद्धांजली ची मागणी केली.

परंतु बहुतेक लोकांसाठी, भूत केवळ एक दंतकथा होती, मुले आणि पर्यटकांना घाबरवण्यासाठी सांगितली जाणारी कथा होती. फार कमी लोकांनी तिला पाहिलं होतं आणि ती खरी आहे यावर ही फारच कमी लोकांचा विश्वास होता.

एका उन्हाळ्याच्या संध्याकाळी रोहन नावाच्या तरुणाने गंगा नदीत पोहायचं ठरवलं. तो नदीजवळ वाढला होता आणि त्याला ते चांगले ठाऊक होते आणि त्याला भोवतालच्या भूतकथांची कधीच भीती वाटली नव्हती. पाण्यात उतरताच त्याच्यावर एक शांततेची भावना दाटून आली. नदी थंड आणि ताजेतवाने होती आणि त्याला पूर्वी कधीही न वाटलेल्या पद्धतीने जिवंत वाटत होते.

पण जसजसा तो पाण्यात पोहत गेला तसतसे त्याला जवळच एक अस्तित्व जाणवू लागले. थंड, ओलसर हात त्याच्या त्वचेवर दाबल्यासारखा तो विचित्र अनुभव होता. त्याने आजूबाजूला पाहिलं, पण त्याला काहीच दिसलं नाही.

अचानक त्याच्या छातीत तीव्र वेदना जाणवू लागल्या आणि तो पाण्याखाली ओढला गेला. तो मोकळा होण्यासाठी धडपडत होता, पण जणू त्याला एखाद्या अदृश्य शक्तीने पकडून ठेवले होते. त्याचे फुफ्फुस हवेसाठी जळत होते आणि तो बुडणार आहे हे त्याला माहित होते.

पण तेवढ्यात त्याला ती दिसली. लांब केस आणि भुरळ घालणारा चेहरा असलेली ती भुताची बाई पाण्यात त्याच्यासमोर उभी होती. ती एकाच वेळी सुंदर आणि भयानक होती आणि रोहनला माहित होते की तो काहीतरी पाहत आहे जो या जगातला नाही.

क्षणभर त्या भुताने त्याच्या आत्म्याला छेद देणाऱ्या नजरेने त्याच्याकडे पाहिलं. आणि मग ती निघून गेली.

रोहन पाण्यातून बाहेर आला आणि हवेत तडफडत होता. त्याने आजूबाजूला पाहिलं, पण त्याला भूताची कुठलीही खूण दिसली नाही. आणि तरीही, ती तिथे होती आणि तिने आपला जीव वाचवला आहे हे त्याला माहित होते.

त्या दिवसापासून रोहन गंगा नदीच्या भूतावर विश्वास ठेवू लागला. तो अनेकदा पाण्यात पोहत असे आणि कधी कधी उथळ पाण्यात उभी राहून तिला भुताळलेल्या डोळ्यांनी पाहत असे. आणि भूत हे एक गूढ आहे जे त्याला कधीच पूर्णपणे समजणार नाही हे त्याला माहित असले तरी प्रत्येक वेळी तिची एक झलक पाहिल्यावर त्याला आश्चर्य आणि श्रद्धेची भावना जाणवत होती. कारण त्या क्षणी आपण खऱ्या अर्थाने अलौकिक गोष्टीच्या सान्निध्यात आहोत, याची त्याला जाणीव झाली.