Android app on Google Play

 

तारा

 


महायान तिबेटी बौद्ध धर्माच्या संदर्भात तारा या आर्य तारा एक स्त्री बोधिसत्व आहे. वज्रयान बौद्ध धर्मात ही स्त्री बुद्धाच्या रूपात आहे. ती "मुक्तीची जननी" म्हणून मान्य आहे तसेच कार्य व उपलब्धीच्या क्षेत्रात यशाची द्योतक आहे. हिला जपानमध्ये 'तारा बोसत्सु' व चिनी बौद्ध धर्मात डुओलुओ पुसा म्हटले जाते.