A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/tmp/ci_sessionhp4nb0p2p56s1q5pfvs7r206o585rgdm): failed to open stream: No such file or directory

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 172

Backtrace:

File: /var/www/bookstruck/application/controllers/Book.php
Line: 14
Function: __construct

File: /var/www/bookstruck/index.php
Line: 317
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /tmp)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /var/www/bookstruck/application/controllers/Book.php
Line: 14
Function: __construct

File: /var/www/bookstruck/index.php
Line: 317
Function: require_once

गजानन महाराज आरती | || मंत्रपुष्पांजली ||| Marathi stories | Hindi Stories | Gujarati Stories

Android app on Google Play

 

|| मंत्रपुष्पांजली ||

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् |
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः।|
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने |
नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे ।|

स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु |
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ।|

ॐ स्वस्ति |
साम्राज्यं, भौज्यं, स्वाराज्यं, वैराज्यं, पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायीस्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात पृथिव्यै समुद्रपर्यान्ताया एकराळिति |
तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याऽवसन् गृहे ।|
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति ।|

तन्नो सद्गुरू प्रचोदयात् ।|
ॐ पूर्ण ब्रह्माय धीमहि, तन्नो सद्गुरू प्रचोदयात् ।।