Android app on Google Play

 

मुलगी होणं सोपं नाही

 

           सतत कुढत राहवे लागते,
            अपेक्षांना मारावे लागते ,
          मुलगी होणं सोपे नसते .
           
           माहेरी सुख लाभता,
             सासरी राबावे लागते,
              पोपटासारखे जगावे लागते ,
              बंद पिंजऱ्यात रहावे लागते ,
               मुलगी होणे सोपे नसते .

               स्वप्न पाहणे सजा असते ,
               आवड सांगणे गुंन्हाच असतो ,
                स्वप्न हे विसरावे लागतात ,
                 आवड ही बदलावी लागते .
                 मुलगी होणं सोपे नसते ...
                 मुलगी होणं सोपे नसते...
              

 

मुलगी होणं सोपं नाही

f.y.bcom apearing
Chapters
मुलगी होणं सोपं नाही