Android app on Google Play

 

सूर्याच्या आरत्या - जगदात्मा जगचक्षू उदयाचलिं...

 

जगदात्मा जगचक्षू उदयाचलिं मूर्ती ।

पाहुनी वृंदे अरुणोदयि युद्धा येती ॥

प्रात:काळी अर्ध्ये द्विजवर वर देतो ।

तेणें राक्षस मूर्च्छित द्वीपाप्रति जाती ॥ १ ॥

जय भानू श्रीभानू कांचन मणिहारा ।

मधवादिक पद वंदित निगमागम सारा ॥ धृ. ॥

म्हणवुनि रवि नारायण विप्रां वर देसी ।

प्रतप्त स्वर्णाऎसी द्विजकाया करिसी ॥

कलियुग किल्मिषदैन्यें विप्रांची हरिसी ।

तव पदभजने नमतें रविलोका नेसी ॥ जय. ॥ २ ॥

भवभयभ्रांती तिमिरें तव तेजें गेली ।

ज्ञानोदय प्राप्तीनें दुरिते मावळली ॥

स्तुति करितां शेषाची जिव्हा ही चिरली ।

सहजचि अल्पज्ञाची कुंठींत मति झाली ॥ जय. ॥ ३ ॥