Android app on Google Play

 

प्रकरण २

 

वैभव साधा नोकरी ला असतो. पण इतरांसोबत  मिळून मिसळून  राहत असतो. तो त्याच्या आई चा लाडका असतो. आई वडलांना त्याची काळजी  नसते.  तो त्याच्या  बायकोला व मुलीला निट सांभाळतो.

 

रेशीम गाठी

Gayatri moshikar my whats app number is 7506413749
Chapters
प्रकरण 1
प्रकरण २