Android app on Google Play

 

व्रत करावयाचा विधी

 

व्रत विधी सुरु करण्याचा अगोदरचा विधी

१) 'श्री यंत्र ' समोर घेऊन 'श्री यंत्राला वंदन असो' असे म्हणून त्याला वंदन करा.

२) त्यानंतर पुढे दिलेल्या लक्ष्मीमातेच्या आठ स्वरूपाच्या फोटोंना वंदन करून आशीर्वाद घ्यावा.

१. धन लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी स्वरूप

२. श्री गजलक्ष्मी माता.

३. श्री अधिलक्ष्मी माता.

४. श्री विजयालक्ष्मी माता.

५. श्री ऐश्‍वर्यलक्ष्मी माता.

६. श्री वीरलक्ष्मी माता.

७. श्री धान्यलक्ष्मी माता.

८. श्री संतानलक्ष्मी माता.

३) यानंतर खाली दिलेला लक्ष्मी स्तवनाचा पाठ करा. दागिण्यांच्या पूजेच्या वेळी करावयाचे-

लक्ष्मी स्तवन


श्‍लोक

या रक्ताम्बुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी ॥
या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी ॥
या रत्‍नाकर मन्थनाप्रगंटिता विष्णोस्वया गेहिनी ॥
सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्‍च पद्मावती ॥

लक्ष्मी स्तवनाचा मराठींत भावार्थः

जिचे लाल कमळांत वास्तव्य असते, जी शोभादायक आहे, जी प्रचंड तेज किरणांनी युक्त आहे, जी संपूर्णपणे लाल आहे, जी आरक्त वस्त्रे परिधान करते, जी भगवान विष्णूंना अत्यंत प्रिय आहे, जी मनाला आनंद देते, जी समुद्रमंथनातुन प्रगट झालेली आहे, जी स्वतः विष्णूची पत्‍नी आहे, जी कमळातून जन्मलेली आहे आणि जी अतिशय पूज्य आहे अशी, हे लक्ष्मीदेवी! माझे रक्षण कर.

श्री गजलक्ष्मी माता
हे गजलक्ष्मी माता, तूं जसे शीलाला फळ दिलेस तसे सर्वांना फळ दे आणि सर्वांचे कल्याण कर.

श्री अधिलक्ष्मी माता
हे अधिलक्ष्मी माता, तूं जसे शीलाला फळ दिलेस तसे सर्वांना फळ दे आणि सर्वांचे कल्याण कर.

श्री विजयालक्ष्मी माता
हे विजयालक्ष्मी माता, तूं जसे शीलाला फळ दिलेस तसे सर्वांना फळ दे आणि सर्वांचे कल्याण कर.

श्री ऐश्‍वर्यलक्ष्मी माता
हे ऐश्‍वर्यलक्ष्मी माता, तूं जसे शीलाला फळ दिलेस तसे सर्वांना फळ दे आणि सर्वांचे कल्याण कर.

श्री वीरलक्ष्मी माता
हे वीरलक्ष्मी माता, तूं जसे शीलाला फळ दिलेस तसे सर्वांना फळ दे आणि सर्वांचे कल्याण कर.

श्री धान्यलक्ष्मी माता
हे धान्यलक्ष्मी माता, तूं जसे शीलाला फळ दिलेस तसे सर्वांना फळ दे आणि सर्वांचे कल्याण कर.

श्री संतानलक्ष्मी माता
हे संतानलक्ष्मी माता, तूं जसे शीलाला फळ दिलेस तसे सर्वांना फळ दे आणि सर्वांचे कल्याण कर.