Android app on Google Play

 

कवीता संग्रह

 

            हरवलेली पाखरे परत येतील का
             परत ते दिवस परत येतील का परत
              सजवायला
               कॉलेजच्या कट्यावर परत येतील का मित्र
                मैत्रीणि सोबत घालवलेले दिवस येतील
                 परत सजवायला
                   पाटिल सराचे देशमुख सराचे येतील
                    का परत लेक्चर
                      डे येतील पन तिथे आम्ही नसू
                       फक्त आता उरल्या त्या आठवणी . ..........

 

आठवणी

Anonymous
Chapters
कवीता संग्रह