Android app on Google Play

 

देवा तुझा मी सोनार

 

देवा तुझा मी सोनार ।
तुझे नामाचा व्यवहार ॥१॥

मन बुद्धीची कातरी ।
रामनाम सोने चोरी ॥२॥

नरहरी सोनार हरीचा दास ।
भजन करी रात्रंदिवस ॥३॥
 

संत नरहरी सोनार

स्तोत्रे
Chapters
देवा तुझा मी सोनार