Android app on Google Play

 

आळवितां धांव घाली

 

आळवितां धांव घाली ।
ऐसी प्रेमाची भुकेली ॥१॥

ते हे यशोदेच्या बाळा ।
बरवी पाहातसें डोळां ॥२॥

विटेवरी उभी नीट ।
केली पुंडलिकें धीट ॥३॥

स्वानंदाचें लेणें ल्याली ।
पाहून दासी जनी धाली ॥४॥