Android app on Google Play

 

नको देवराया अंत आता

 

नको देवराया अंत आता पाहू
प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे

हरिणीचे पाडस व्याघ्रे धरीयेले
मजलागी जाहले तैसे देवा

तुजविण ठावं न दिसे त्रिभुवनी
धावे हो जननी विठाबाई

मोकलूनी आस जाहले उदास
घेई कान्होपात्रेस हृदयांत
 

संत कान्होपात्रा

स्तोत्रे
Chapters
अगा वैकुंठीच्या राया
नको देवराया अंत आता