शिकारी साखळी| Marathi stories | Hindi Stories | Gujarati Stories

शिकारी साखळी (Marathi)


Nimish Navneet Sonar
रात्रीच्या भयाण एकांतात एका मागोमाग एक येणाऱ्या भयानक घटनांची साखळी. चित्त चक्रावून टाकणारी कथा.