Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

श्री शिवराय 11

शिवछत्रपतींची आरती

आरती शिवराया, तुझ्या वंदितो पाया।
तुझ्यावरून कुरवंडावी, आम्ही आमुची काया ।।आरती।।

भारती दाही दिशा, होती दास्याची निशा ।
अशा वेळे आणलीस, प्रभो स्वातंत्र्य-उषा ।।आरती।।

जागले सर्व जन, दिली अद्भुत स्फुर्ती ।
जागले सर्व जन, झाली अपार कीर्ती ।।आरती।।

ठायी ठायी वीर नाना; बाजी मुरार, तान्हा ।
स्वातंत्र्यार्थ शिवराया, देती आनंदे प्राणा ।।आरती।।

महाराष्ट्र पुण्यभूमी, केली पसंत तुम्ही ।
लावियला भव्य दीप, येथे मोक्षाचा तुम्ही ।।आरती।।

किती तुज आळवावे, प्रभो किती रे गावे ।
स्फूर्तीचा सागर तू, तुला सदैव घ्यावे ।।आरती।।

ऐक्याचा, स्वातंत्र्याचा, देशी संदेश थोर ।
त्यागाची अंतरंगी, फुलविशी चंद्रकोर ।।आरती।।

तुझी स्मृती नित्य राहो, अमुचे करंटेपण जावो ।
भारतमाता प्यारी, झणी स्वतंत्र होवो ।।आरती।।

जय हिंद!