Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

कोण येणार ग पाहुणे

कोण येणार ग पाहुणे
ताई मला सांग, मला सांग, मला सांग
कोण येणार ग पाहुणे

आज सकाळपासून ग,
गेली ताईची घाई उडून
आरशासमोरी बसून आहे बुवा ऐट
घाल बाई नवे दगिने

झाली झोकात वेणी-फणी
नविन कोरी साडी नेसुनी
ताई माझी जरी दिसे देखणी
गोरे गोरेपान तेही आहेत सुंदर म्हणे

नको सांगूस जा ग मला
मीच मज्जा सांगते तुला
गोड गोड खाऊ मला देतील नवे मेहुणे