Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

आपट्याची पाने

या वृक्षाला वनराज किंवा अश्मंतक असे म्हणतात. पित्त व कफ दोषांवर गुणकारी आहे.