Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

गायत्री मन्त्र

ॐ भूर्भवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं |
भर्गोदेवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात् ||