Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

मां आदिशक्ति की आराधना का मन्त्र

आदिशक्ति वंदना
 
 
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते।।