Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

घुबड


 

स्वप्नात आपल्याला घुबड दिसणे हा एक अतिशय अशुभ संकेत मानला जातो. त्यामध्ये आर्थिक नुकसानाबरोबरच काही अशुभ घटना घडणार असल्याची शक्यता असते.