Pride and Prejudice - गर्व आणि अहंकार Audiobook

Pride and Prejudice (प्रथम प्रकाशन १८१३) ही इंग्रजीतील एक सदाबहार कादंबरी, जिची गणना जगातील सर्वोत्तम पुस्तकांमध्ये नेहमी केली जाते