मराठी चित्रसृष्टीचे उत्कृष्ट नायक

अशोक सराफ

Next.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Ashok_Saraf.jpg

Next.