ગણેશ (Gujarati)


Aishwarya Patel
શિવજીના પુત્ર, અને રિદ્ધિ-સિદ્ધિના પતિ તરીકે ગણપતિ દેવને ગણવામાં આવે છે. ગણપતિનું વાહન ઉંદર છે અને તેમનું શિર્ષ હાથીનું છે. કોઇ અગમ્ય કારણોસર વિશ્વભરમાં અન્ય કોઇ દેવી દેવતા પ્રચલિત નહી હોય તેટલા ગણેશ છે, દુનિયાનાં દરેક દેશમાં હિંદુ ધર્મ કે હિંદુ દેવી દેવતાની વાત કરતાં જ સામે વાળી વ્યક્તિ બોલી ઉઠે(સંદર્ભ આપો), યસ યસ, આઇ નો હિંદુ ગોડ્સ, ધ એલીફંટ ગોડ READ ON NEW WEBSITE

Chapters

ગણેશ

અવતાર

બાર નામ

ગણેશ ચતુર્થી