Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

श्रीआनंद - निर्याणाचे श्लोक

चिंतामणभट कलढोणकरकृत

आनंदमूर्तींच्या निर्याणाचे श्लोक -

शाकाष्ट चंद्रांग विधूसि धाता । संवत्सरामाजिं वदे विधाता ॥
जे ऊर्ज वैकुंठ चतुर्दशी हे । पूर्णावतारासि पहा कशी हें ॥१॥
ऐकोनिया स्वामी आनंदमूर्ती । ज्यांची जगीं कीर्ति सदैव स्फूर्ति ॥
ज्याची किं शंका बहु त्या कलीसी । ते पूर्ण झाले परि सांगलीसी ॥२॥
या ब्रम्हानाळासि समीप आले । वैकुंठिंच दुंदुभिनाद झाले ॥
ते गर्जती व्यास महावशिष्ट । सर्वांत हे स्वामि सदैव शिष्ट ॥३॥

श्रीआनंद - चरितामृत

भगवान दादा
Chapters
श्रीआनंद - अध्याय पहिला
श्रीआनंद - अध्याय दुसरा
श्रीआनंद - अध्याय तिसरा
श्रीआनंद - अध्याय चवथा
श्रीआनंद - अध्याय पांचवा
श्रीआनंद - अध्याय सहावा
श्रीआनंद - अध्याय सातवा
श्रीआनंद - अध्याय आठवा
श्रीआनंद - अध्याय नववा
श्रीआनंद - अध्याय दहावा
श्रीआनंद - अध्याय अकरावा
श्रीआनंद - अध्याय बारावा
श्रीआनंद - अध्याय तेरावा
श्रीआनंद - अध्याय चवदावा
श्रीआनंद - अध्याय पंधरावा
श्रीआनंद - अध्याय सोळावा
श्रीआनंद - ओव्या
श्रीआनंद - निर्याणाचे श्लोक
श्रीआनंद - पद १
श्रीआनंद - पद २
श्रीआनंद - अभंग
श्रीआनंद - भूपाळी १
श्रीआनंद - भूपाळी २
श्रीआनंद - भूपाळी ३
श्रीआनंद - भूपाळी ४
श्रीआनंद - भूपाळी ५
श्रीआनंद - भूपाळी ६
श्रीआनंद - स्फुट पदे
श्रीआनंद - विशेष