Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय मंगलधामा...


जय देव जय देव जय मंगलधामा ।
भावें भजतों तुजला दे सौभाग्य रामा ॥ धृ. ॥
तव ध्यानें माझें मन मोहित झालें ॥
मनमोहन नाम तुझें म्हणूनी शोभलें ॥
भजनामृत प्रेमे प्राशन पै केलें ॥
करुणा करीं देवा सार्थक हें नमलें ॥ जय. ॥ १ ॥
देवा केले तुवां अगणित उपकार ॥
सकळहि जगताचा तूंची आधार ॥
निजभक्तांचा घेशी माथां तू भार ॥
ऎशी करुणा तुझी देवा अपार ॥ जय. ॥ २ ॥
अर्पीली काया अवघी ही तूतें ॥
पातकि आहे परि तू उद्धरी मातें ॥
शिशुहारी पडतां रक्षावें तातें ॥
सांभाळी धरुनी निजभक्तांते हाते ॥ जय. ॥ ३ ॥
आनंदाचा सतत दिन ऎसा यावा ॥
मग आम्ही प्रेमाने करूं उत्सवा ॥
दयेने तो तुवां मान्य करावा ॥
हीच प्रार्थना आहे तुजपाशी देवा ॥ जय. ॥ ४ ॥

रामचंद्राचीं आरती

भगवान दादा
Chapters
रामचंद्राचीं आरती - आरती रामचंद्रजींचीं । सुज...
आरती रामाची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीरामा...
आरती रामाची - जयजयाजी रामराया करि कृपेच...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहा...
रामचंद्राचीं आरती - अवतरला रघुपती जे । आनंदली...
रामचंद्राचीं आरती - सर्वही वस्तु त्वद्रुप मज ...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय आत्माराम...
रामचंद्राचीं आरती - स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदे...
रामचंद्राचीं आरती - काय करुं गे माय आतां कवणा...
रामचंद्राचीं आरती - श्यामसुंदर रामाचे चरणकमळी...
रामचंद्राचीं आरती - नयना देखत जन हे विलयातें ...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथ राजकुमारा धृत मुक्ता...
रामचंद्राचीं आरती - कमळाधर कमळाकर कमळावर ईशा ...
रामचंद्राचीं आरती - साफल्य निजवल्या कौसल्या म...
रामचंद्राचीं आरती - त्रिभुवनमंडितमाळ शोभतसे ग...
रामचंद्राचीं आरती - अयोध्या पुरपट्टन शरयूचे त...
रामचंद्राचीं आरती - ऎकावी कथा कानीं राघवाची ,...
रामचंद्राचीं आरती - श्रीमद्रामचंद्रा अयोध्याप...
रामचंद्राचीं आरती - स्वात्मसुखामृत सागर जय सद...
रामचंद्राचीं आरती - राक्षसंभारे पृथ्वी बहुभार...
रामचंद्राचीं आरती - तव ध्यानें माझें मन मोहित...
रामचंद्राचीं आरती - आजि रघुपति तव चरणीं करितो...
रामचंद्राचीं आरती - बंबाळ कर्पुराचे । दीप रत्...
रामचंद्राचीं आरती - रत्नांची कुंडलें माला सुव...
रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रघुवीरा । राम...
रामचंद्राचीं आरती - आरती करितों राघवचरणीं । ...
रामचंद्राचीं आरती - परमात्मा श्रीरामा महामाया...
रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रामराया । महा...
रामचंद्राचीं आरती - काय करुं माय आतां कवणा ओव...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथे रामचंद्रा कौसल्या प...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय मंगलधामा...
रामचंद्राचीं आरती - जय जय श्रीरामचंद्रा भक्तव...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय चिन्मय र...
श्रीरामाची आरती - जयजय रघुनंदन प्रभु, दिन द...