Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

रामचंद्राचीं आरती - बंबाळ कर्पुराचे । दीप रत्...


बंबाळ कर्पुराचे । दीप रत्नकीळांचे ॥
उजळले दिग्मंडळ । मेघ विद्यूल्लतांचे ॥
भासती तयांपरि । भालचंद्रज्योतीचे ॥
अवचिते झळकताती ।घोंस मुक्ताफळाचे ॥ १ ॥
जय देवा दीनबंधू । राम कारुण्यसिंधू ॥
आरति ओवाळीन । शिव मानसी वेधु ॥ धृ. ॥
त्राहाटिली दिव्य छत्रें । लागल्या शंखभेरी ॥
तळपताती निशाणें । तडक होतसे भारी ॥
तळपती मयूरपिच्छें । तेणें राम थरारी ॥ जय. ॥ २ ॥
मृदंगटाळघोळ । उभे हरिदासमेळ ॥
वाजती ब्रह्मवीणे । उठे नादकल्होळ ॥
साहित्य नटनाट्य । भव्यरंगरसाळ ॥
गर्जती नामघोष लहानथोर सकळ ॥ जय. ॥ ३ ॥
चंपकपुष्पजाती ॥ मेळविले असंख्यांत ॥
दुस्तर परिमळाचे ॥ तेणें लोपली दीप्ती ॥
चमकती ब्रह्मवृंदे ॥ पाउलें उमटती ॥
आनंद सर्वकाळ ॥ धन्य जन पाहाती ॥ जय. ॥ ४ ॥
ऋषिकुळी वेष्टित हो ॥ राम सूर्यवंशीचा ॥
जाहलीं अतिदाटी ॥ पुढे पवाड कैसा ॥
सर्वही एकवेळ ॥ गजर होतो वाद्यांचा ॥
शोभती सिंहासनीं ॥ स्वामीं रामदासाचा ॥ जय. ॥ ५ ॥

रामचंद्राचीं आरती

भगवान दादा
Chapters
रामचंद्राचीं आरती - आरती रामचंद्रजींचीं । सुज...
आरती रामाची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीरामा...
आरती रामाची - जयजयाजी रामराया करि कृपेच...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहा...
रामचंद्राचीं आरती - अवतरला रघुपती जे । आनंदली...
रामचंद्राचीं आरती - सर्वही वस्तु त्वद्रुप मज ...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय आत्माराम...
रामचंद्राचीं आरती - स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदे...
रामचंद्राचीं आरती - काय करुं गे माय आतां कवणा...
रामचंद्राचीं आरती - श्यामसुंदर रामाचे चरणकमळी...
रामचंद्राचीं आरती - नयना देखत जन हे विलयातें ...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथ राजकुमारा धृत मुक्ता...
रामचंद्राचीं आरती - कमळाधर कमळाकर कमळावर ईशा ...
रामचंद्राचीं आरती - साफल्य निजवल्या कौसल्या म...
रामचंद्राचीं आरती - त्रिभुवनमंडितमाळ शोभतसे ग...
रामचंद्राचीं आरती - अयोध्या पुरपट्टन शरयूचे त...
रामचंद्राचीं आरती - ऎकावी कथा कानीं राघवाची ,...
रामचंद्राचीं आरती - श्रीमद्रामचंद्रा अयोध्याप...
रामचंद्राचीं आरती - स्वात्मसुखामृत सागर जय सद...
रामचंद्राचीं आरती - राक्षसंभारे पृथ्वी बहुभार...
रामचंद्राचीं आरती - तव ध्यानें माझें मन मोहित...
रामचंद्राचीं आरती - आजि रघुपति तव चरणीं करितो...
रामचंद्राचीं आरती - बंबाळ कर्पुराचे । दीप रत्...
रामचंद्राचीं आरती - रत्नांची कुंडलें माला सुव...
रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रघुवीरा । राम...
रामचंद्राचीं आरती - आरती करितों राघवचरणीं । ...
रामचंद्राचीं आरती - परमात्मा श्रीरामा महामाया...
रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रामराया । महा...
रामचंद्राचीं आरती - काय करुं माय आतां कवणा ओव...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथे रामचंद्रा कौसल्या प...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय मंगलधामा...
रामचंद्राचीं आरती - जय जय श्रीरामचंद्रा भक्तव...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय चिन्मय र...
श्रीरामाची आरती - जयजय रघुनंदन प्रभु, दिन द...