Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

आरती रामाची - जयजयाजी रामराया करि कृपेच...

जयजयाजी रामराया करि कृपेची छाया ।
पंचारति ओवाळुनि करूं कुरवंडी पाया ॥धृ॥
ब्रह्मयाच्या वरदानें दैत्य रावणकुंभकर्ण ।
अजिंक होवुनिया देव पीडिले संपूर्ण ।
दितिकुळ तृप्त जालें भक्षुनिया ऋषिगण ॥१॥
भूभार हारावया रघुकुळीं अवतार ।
कौसल्येचे ठाईं जालें परब्रह्म साकार ।
दाशरथि रामचंद्र मूर्तिं सावळि सुंदर ।
देव पुष्पवृष्टि करिति अयोध्येसि जयजयकार ॥२॥
शेष सेवा करावया जाला बंधु लक्षुमण ।
ताटिकेसी मारियलें केलें मखाचें रक्षण ।
शिवचाप भंगोनिया वरिली सीता सुलक्षण ।
भार्गवाचा गर्व हरिला येतां अयुध्येलागुन ॥३॥
पितृआज्ञे वनवास देवकार्यार्थ केला ।
सुग्रिवादि वानरांचा समुदाय मेळविला ।
पाण्यावरि दगडाचा दृढसेतु बांधिला ।
रावणातें दंडुनिया सीताशोक निवारिला ॥४॥
पुष्पकविमानांत सीतारामलक्षुमण ।
नळनीळ जांबुवंत सुग्रिव भक्त हनुमान ।
अयोध्येसि येते जाले भरतासि संबोखुन ।
रघुराज गुरुपायीं ठेवि मस्तक निरंजन ॥५॥

रामचंद्राचीं आरती

भगवान दादा
Chapters
रामचंद्राचीं आरती - आरती रामचंद्रजींचीं । सुज...
आरती रामाची - जयदेव जयदेव जयजय श्रीरामा...
आरती रामाची - जयजयाजी रामराया करि कृपेच...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहा...
रामचंद्राचीं आरती - अवतरला रघुपती जे । आनंदली...
रामचंद्राचीं आरती - सर्वही वस्तु त्वद्रुप मज ...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय आत्माराम...
रामचंद्राचीं आरती - स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदे...
रामचंद्राचीं आरती - काय करुं गे माय आतां कवणा...
रामचंद्राचीं आरती - श्यामसुंदर रामाचे चरणकमळी...
रामचंद्राचीं आरती - नयना देखत जन हे विलयातें ...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथ राजकुमारा धृत मुक्ता...
रामचंद्राचीं आरती - कमळाधर कमळाकर कमळावर ईशा ...
रामचंद्राचीं आरती - साफल्य निजवल्या कौसल्या म...
रामचंद्राचीं आरती - त्रिभुवनमंडितमाळ शोभतसे ग...
रामचंद्राचीं आरती - अयोध्या पुरपट्टन शरयूचे त...
रामचंद्राचीं आरती - ऎकावी कथा कानीं राघवाची ,...
रामचंद्राचीं आरती - श्रीमद्रामचंद्रा अयोध्याप...
रामचंद्राचीं आरती - स्वात्मसुखामृत सागर जय सद...
रामचंद्राचीं आरती - राक्षसंभारे पृथ्वी बहुभार...
रामचंद्राचीं आरती - तव ध्यानें माझें मन मोहित...
रामचंद्राचीं आरती - आजि रघुपति तव चरणीं करितो...
रामचंद्राचीं आरती - बंबाळ कर्पुराचे । दीप रत्...
रामचंद्राचीं आरती - रत्नांची कुंडलें माला सुव...
रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रघुवीरा । राम...
रामचंद्राचीं आरती - आरती करितों राघवचरणीं । ...
रामचंद्राचीं आरती - परमात्मा श्रीरामा महामाया...
रामचंद्राचीं आरती - विडा घ्याहो रामराया । महा...
रामचंद्राचीं आरती - काय करुं माय आतां कवणा ओव...
रामचंद्राचीं आरती - दशरथे रामचंद्रा कौसल्या प...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय मंगलधामा...
रामचंद्राचीं आरती - जय जय श्रीरामचंद्रा भक्तव...
रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय चिन्मय र...
श्रीरामाची आरती - जयजय रघुनंदन प्रभु, दिन द...