Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

श्रीगणराया पार्वतितनया दे...

श्रीगणराया पार्वतितनया देई मज भेटी।
तव चरणाची देवा मजला आवड बहु मोठी॥धृ.॥

दीनजनांचा कॆवारी तूं अससी गणराया।
कार्यारंभी स्तविती तुजला विघ्ने वाराया॥

भक्तांचा तू ऎकुनि धांवा मुषकी बॆसुनियां।
त्वरितचि येसी सर्व संकटे निरसुनि ताराया॥
हेचि जाणुनि नारायणसुत शरण तुझ्या पायीं।
तरी दयाळा अजि मम करुणा येवो तव ह्र्दयी॥१॥