Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

ऐका भोळे भाविकजन

ऐका भोळे भाविकजन । नित्य करा गुरुचिंतन ।
महादोष होती दहन । स्मरणमात्रें करुनिया ॥ध्रु.॥

गुरुसेवा घडेल ज्यासी । काळ दंडीना तयासी ।
अंती जाय मोक्षपदासी । गुरुस्मरण केलिया ॥१॥

गुरु भक्तीमचा दाता । गुरु देहासी चालविता ।
हरे पातकाची व्यथा । गुरुस्मरण केलिया ॥२॥

गुरु ज्ञानाचा सागरु । गुरु धैर्याचा आगरु ।
गुरु नेईल पैल पारु । नामस्मरण केलिया ॥३॥

गुरु मायेचे निरसन । गुरु मायेचे अंजन ।
गुरुचे अगाध महिमान । मुखे कित्येक वदावे ॥४॥

गुरु संतांचे निजगुज । गुरु मंत्रांचे निजबीज ।
गुरुचे घ्यावे चरणांबुज । अनेक तीर्थें त्या ठायी ॥५॥

जयजय गुरु मायबापा । चुकवी चौर्‍यांशीच्या खेपा ।
भक्तराज ध्यातो गुरुबापा । ब्रह्मी लय लावुनिया ॥६॥