Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

आठवण प्रियसिची

आठवण येता तुझ्या सहवासाची
रूसवुन बसते मण माझ्याशी
जगणे झाले परखड तुझविन
वेड्या मनाशी भेटशील कधीतू

आठवण येता तुझ्या सौंदर्याची
    फुलून जातो चेहरा माझा
   कळया फुलावांनी माझा
वेड्या मनाशी भेटशील कधीतू

आठवण येता पाहुण त्या स्थळांना
    जेथे कधी आपले प्रेम रंगले
अबोल असुनही ती म्हणतात मला
       दिसत नाही तुझी प्रेयसी
   खंत   वाटे   माझ्या   हृदयाला

आठवण येता आठवणींची भुलून
           जातो मी जग सारा
       म्हणूनच म्हणतात मला
       प्रेम बावरा    प्रेम बावरा
                 प्रेम बावरा

            सचिन माधव मलगिलवार

माझ्या कविता

degloor
Chapters
आठवण प्रियसिची
जाग युवका