Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

गणु अन गणूची मनू

गणु अन गणूची मनू
लय भारी
गणू गोत्यात येई
मनू जाता माहेरी

मनू जाता येई मंजिरी
गणूची मंजिरी
मनू सारी
गणू नाही पाहिला
गणू नाही राहिला

गणूची येगळी दुनियादारी
कधी मनू तर कधी मंजिरी
असे हजर सदैव दारी

गणु मग्न तो
गणु भग्न तो
गणु हासतो
गणु नाचतो

मनातल्या मनात

गणु धावतो
गणु पडतो
गणु चालतो
कधी खेळतो

आतल्या आत

गणूची यातना
भेदे मना

खेळ रंगला
खेळ भंगला
गणू संपला
पंचतत्त्वात

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर