Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

गावात एकदा दारुड्यांची भरते मोठी सभा

गावात एकदा दारुड्यांची
भरते मोठी सभा
सार्वमताने ठरते हे कि
पुरे झाली शोभा ॥

तारीख ठरते, जागा ठरते
जमविला जातो निधी
शेवटचा एक पेग घेऊनि
उरकूया शपथविधी ॥

लग्न असो कि मुंज कुणाची
असून देत साखरप्पुडा
तंटा होता खापर फुटते
का आला हा बेवडा ? ॥

शपथघटिका समीप येता
मागविली जाते बॉटल
करून टाकूया घेऊन एकदा
उद्यापासून सर्वदूर मंगल ॥

अजून एक आण, अजून एक आण
रात्र अशीच निघाली
शपथ बाजूला राहुनी
हळूहळू जीभपण बरळू लागली ॥

तुला कधीही अंतर नाही
यमलोकीपण नेऊ
कोण तुला रे नाही म्हणतं
त्याला पाहून घेऊ ॥

तूच सखा आम्हा बेवडयांसी
दुनिया देई श्राप
तूच माउली , दारूबाई
तूच आमुचा बाप ॥

शपथ घेतो आम्ही गावोगावी
हरेक बारमध्ये जाऊ
तुझी थोरवी गाता गाता ,
घोट घेत वर जाऊ ॥

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर