Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

प्रिये मी मोर झालो तुझ्यासाठी

प्रिये मी मोर झालो तुझ्यासाठी

थुई थुई नाचे लग्नासाठी

रागाची गंगा अन शिव्यांची लाखोली

घरच्यांनी वाहिली अन हाणली काठी

तरी मी थुई थुई नाचलो लग्नासाठी

प्रिये मी मोर झालो तुझ्यासाठी

प्रिये मी श्वान झालो तुझ्यासाठी

भून्कतं राही अवती भवति

रागाची गंगा अन शिव्यांची लाखोली

तुचं वाहिली अन हाणली काठी

तरी मी भून्कतं राही अवती भवति

प्रिये मी श्वान झालो तुझ्यासाठी

मोर होवुनी काय जाहले

होते नव्हते धुळीस मिळाले

श्वान होवुनी काय जाहले

होत ते पण मनं पोळले

वेडा म्हणुनी ख्याती जाहली

श्रापांची शिदोरी वाढत गेली

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर