Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

वासुदेव यायचा आता बंद झालाय


मित्रा, वासुदेव यायचा आता बंद झालाय

नात्या कोत्यांचा दुष्काळ पडलाय

भावनांच्या थडग्यात तो गाडला गेलाय

खरय मित्रा , वासुदेव यायचा आता बंद झालाय

तो प्रहर कधीच निघून गेलाय

दारे खिडक्या बंद ती सारी

काय करेल तो येऊनि प्रहरी ?

नाम हरीचे सारेच विसरले

नभी सूर्य अन चंद्र ते कसले ?

छनछन आवाज जो प्यारा

कुठे वेळ ऐकण्यास हे सारा ?

पैश्याचा जणू पाऊसच पडलाय

पण त्या पावसानेच वासुदेव जिवंत मेलाय

वासुदेव यायचा बंद झालाय मित्रा

वासुदेव यायचा बंद झालाय

कलियुगाचा खेळ चाललाय

वासुदेवाला मानवी कंसानेच वधलाय

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर