Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

माझ्या गाडीला व्हेनीला आईसक्रीम आवडत नाही

पियाँटिक ह्या जनरल मोटर्स च्या शाखेला एके दिवशी एक तक्रार आली.

' माझ्या गाडीला व्हेनीला आईसक्रीम आवडत नाही '