Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

आज मला दिसते तू

डोळे पाणीदार
गाल गुलाबी
ओठांच्या पाकळ्या  इवली हनुवटी

कानाsतली बाळी
टिकली कपाsळी
हातात बांsगडी अन लाल साssडी

उघड्या डोळ्यात आज मला दिसते तूss
घरी दारीss  दुपारी मला दिसते तूss
तुझी आन मला झोपेतहीs दिसते तूss
अशी ध्यानी मनी सगळीकडे वसती तूss ....

गोरी ही कांती
रेखीव बांssधा
कृष्णाची जशी हीss    बावरी राधा

कटी कमनीय
कटी कमनीय
देहाचे वळण मादक ग

घड्याळाच्या काट्यात निमिष टिक टिक तू
डोळ्यांच्या माझ्या पापणीची मिट मिट तू
माझ्या ह्र्दयाची हाक अशी धक धक तू
अशी ध्यानी मनी सगळीकडे वसती तू ....

गोरी नवरी
मांडवातली
कधी भासते  तिची करवली

हात गुंफले
मंजूळ बोलणी
डोळ्यांची उघडझाप मिठठास वाणी

आगीनगाडीची बेधडक झूक झूक तू
गोड रानोमाळ वाजणारी  शीळ तू
गळा घातली ही मोत्याची माळ तू
अशी ध्यानी मनी सगळीकडे वसती तू ....

चाल : चिकन कुकडूकू (बजरंगी भाईजान )

गीतकार : रघू व्यवहारे
15 जानेवारी 2016
मकरसंक्रांत