Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

पाणी शोधणे किंवा हरवलेली वस्तू शोधण्याची विद्या

पाणी शोधणारे सगुणी आपल्याला भारतात आढळून येतात. ते कडूनिंबाची फांदी, धातूची वळलेली छडी, लोलक इत्यादी वस्तूंचा उपयोग करून पाण्याच्या उपस्तिथीची माहिती देतात. आश्चर्याची गोष्ट अशी की हे अनेक वेळा खरे सिद्ध झालेले आहे आणि प्रशिक्षित भूवैज्ञानिकांना देखील त्यांनी मात दिलेली नाहे. काही सगुणी असा देखील दावा करतात की ते सांगू शकतात की पाणी  खारे आहे को गोड आहे तसेच ते वाहते आहे की स्थिर आहे. त्याचप्रकारे काही असे लोक आहेत जे डोळे बंद करून कोणत्याही हरवलेल्या वस्तूचा पत्ता सांगतात. हे काम ते आत्मसंमोहनाच्या माध्यमातून करतात. हेच काम आजकाल पेंडुलम डाउजिंगच्या माध्यमातून देखील केले जाते.
आपल्या अचेतन मनात एवढी शक्ती असते की आपण एका क्षणात या ब्रह्मांडातील कोणत्याही तरंगांशी संपर्क करू शकतो. त्या तरंगांच्या माध्यमातून आपल्याला जी माहिती हवी असते किंवा आपले जे काही प्रश्न असतात - त्यांना आपण डाउजिंग म्हणतो. डाउजिंग म्हणजे कोणतीही लपलेली गोष्ट शोधण्याची विद्या आहे.