Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सेबल आयलंड – जहाजांचे भक्षण करणारे


कॅनडा च्या हैलिफैक्स भागाच्या जवळ असलेले हे बेत धुक्यात सदैव हरवलेले राहते. त्याला पाहून असे वाटते की ते शिकारीसाठी सतत टपून बसलेले आहे. खाडीची उष्ण हवा आणि लेब्राडोर ची थंड हवा इथे एकत्र येतात. वेगवान वादळी वारे आणि उंच लाटांच्या मध्ये हे बेट जवळ जवळ दिसूनच येत नाही. त्यामुळे अनेक जहाजे इथे दुर्घटना ग्रस्त होतात. त्याच्या बालू मातीचा रंग समुद्राच्या पाण्याप्रमाणे बदलत जातो. या स्थानाला जगातील सर्वांत धोकादायक १० स्थानांपैकी एक मानले जाते.