Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

लोलाडॉफ प्लेट – नेपाळ

Plate Loladoffa - Nepal, Hindi, Story, History, Kahani, Unsolved Stories, Mysterious archaeological find,

नेपाळ मध्ये १२००० वर्षांपूर्वी दगडाने बनवलेली थाळी वापरात होती. परंतु ही थाळी पाहून यूएफओ ची झलक दिसून येते. चित्रात तुम्ही पाहू शकता की थाळीमध्ये एलियन सारखी आकृती काढलेली आहे.