Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

क्षमाशील व्हा

स्वतःला क्षमा करायला शिका .जेव्हा तुमच्याकडून चुका घडतात तेव्हा योग्य हेच आहे की तुम्ही त्यावरून धडा घ्या आणि लाज वाटून घेण्यापेक्षा स्वतःला माफ करून पुढे वाटचाल करा. ठेच लागल्यावर होणाऱ्या जखमेच्या वेदना सहन करा, त्याची काळजी घ्या, इलाज करा पण तिला आपल्या मनावर व्यापू देऊ नका. आपले लक्ष यावर केंद्रित करा की पुन्हा अशी चूक घडू द्यायची नाही.