Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

लोकांना भेटणे - त्यांच्यात मिसळणे

सकाळी लवकर उठल्याने लोकांना भेटणे, त्यांच्यात मिसळणे सोपे होते. लवकर उठावे आणि ठरलेल्या भेटीसाठी वेळेवर जावे. ज्या व्यक्तीला तुम्ही भ्तायला जात असाल ती व्यक्ती तुम्ही वेळेवर आलेले पाहून प्रभावित होईल. आणि मुलाखतीसाठी स्वतःला तयार करण्यासाठी देखील तुम्हाला वेळ मिळतो.