Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

रचनाशीलता असणे

सर्वाना ही गोष्ट पटेल की सकाळची वेळ ही अतिशय रचनात्मक उर्जेने भरलेली असते. सकाळी कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी नसतात आणि मी लिहितो, मेल वाचतो, ब्लॉगिंग करतो. अशा प्रकारे वेळाची थोडी बचत होते आणि संध्याकाळ मला कुटुंबासोबत आनंदाने व्यतीत करता येते जे अतिशय आवश्यक आहे.