Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

राम की मार

http://media.webdunia.com/_media/te/img/hp/home-page/2015-03/16/full/1426506566-0115.jpg

'राम' चे उलट होते 'मार'. 'मार' शब्द बौद्ध धर्माचा शब्द आहे. 'मार'चा अर्थ आहे - इंद्रियांच्या सुखातच रत राहणारा, आणि दुसरा अर्थ आहे वादळ किंवा तुफान. रामाला सोडून जी व्यक्ती अन्य विषयांत मन रमवते, मार त्याला तसेच भुईसपाट करते जसे सुकलेल्या वृक्षाला वादळाने करावे.