Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

काटेरी मुंग्याखाऊ

काटेरी मुंग्याखाऊ दिवसातून १२ तास झोपतात. जरी हा प्राणी स्लॉथसारखा आळशी नसला तरी हा प्राणी अतिशय मंदगती प्राण्यांमध्ये मोडतो. काटेरी मुंग्याखाऊ हा सहसा एकाकी असणारा प्राणी असून सूर्याची उष्णता टाळतो. म्हणूनच कदाचित हा प्राणी इतकावेळ झोपतो.