Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

घुबड वानर

घुबड वानर दिवसातून १७ तास झोपतात. ते त्यांच्या आळशी रात्रीच्या जीवनशैलीमुळे ओळखले जातात. ते बहुतांशवेळा दिवसा १७ तास झोपतात आणि रात्री क्रियाशील होतात.