Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

अर्माडील्लो

http://yourshot.nationalgeographic.com/u/ss/fQYSUbVfts-T7pS2VP2wnKyN8wxywmXtY0-FwsgxoQSzMo16RTEfrAEkInHYiwmuEjEupxX1FVLFWFFYRPJU/

अर्माडील्लो दिवसातून १८-१९ तास झोपतात. अर्माडील्लो सहसा संध्याकाळी खूप क्रियाशील असतात कारण त्यांचा पूर्ण दिवस झोपेत जातो. अर्माडील्लो इतके झोपाळू का असतात हे शास्त्रज्ञांनादेखील अजून समजलेले नाही. नेहमी दिल्या जाणाऱ्या एका सिद्धांतानुसार ते स्थायी प्राणी आहेत.