Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

एक्सपायरी डेट


ताज्या भाज्या, फळे यांचा वापर करावा. उपयोगात आणायचे मसाले, धान्य तसेच इतर सामुग्री योग्य प्रकारे साठवून ठेवावेत. ज्या पदार्थांना एक्सपायरी डेट असेल त्यांची तारीख नियमितपणे तपासावी.