Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

हात चांगल्या प्रकारे साबणाने धुवा


कधीही बाहेरून घरात आल्यानंतर, एखाद्या बाहेरच्या वस्तूला हात लावल्यानंतर, जेवण तयार करण्यापूर्वी, जेवण्यापूर्वी, जेवणानंतर आणि बाथरूम चा वापर केल्यानंतर आपले हात चांगल्या प्रकारे साबणाने धुवा. आणि जर तुमच्या घरात जर लहान मूल असेल तर या गोष्टी  आणखीनच गरजेच्या आहेत. त्या लहान मुलाला हात लावण्यापूर्वी आपले हात चांगले स्वच्छ धुवा.